Technika gazowa

Instalacja gazowa – instalacja zasilana z sieci gazowej, stanowiąca układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych.

Gaz w sieci prowadzony jest pod ciśnieniem i w zależności od jego wartości rozróżniamy:

  • gazociągi wysokiego ciśnienia (powyżej 1,6 MPa)
  • gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia (pomiędzy 0,5 MPa a 1,6 MPa)
  • gazociągi średniego ciśnienia (pomiędzy 10 kPa a 0,5 MPa)
  • gazociągi niskiego ciśnienia (poniżej 10 kPa)…

Główne rodzaje gazu rozprowadzanego na terenie Polski:

  • E’ (dawna nazwa GZ-50) – gaz ziemny wysokometanowy,
  • Lw (dawna nazwa GZ-41.5) – gaz ziemny zaazotowany.
  • Ls (dawna nazwa GZ-35) – gaz ziemny zaazotowany.