Ogrzewanie podłogowe

Wodne ogrzewanie podłogowe – niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe instalowane w podłodze i zasilane wodą grzejną. Podłoga jest tu jednocześnie grzejnikiem. Jeśli ogrzewanie podłogowe tylko uzupełnia pracę innych grzejników – uzyskuje się wtedy efekt ciepłej podłogi. Powierzchnia podłogi osiąga maksymalnie wartość 29-35 st. C (wyższe temperatury tam, gdzie to wskazane, np. w łazience, w wybranych strefach pomieszczeń). Ogrzewanie podłogą było już znane w czasach antycznych jako typ hypokaustum.

Rury układane są najczęściej na dwa sposoby: w układzie ślimakowym i meandrowym – czasem z zagęszczeniem w strefie brzegowej (szczególnie pod oknami) lub z osobnym obwodem dla wybranych stref podłogi.

Montaż

 

Ogrzewanie Podłogowe

MONTAŻ OGRZEWANIE PODŁOGOWE

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Instalację ogrzewania podłogowego rozpoczynamy w momencie, gdy ściany oraz sufit są otynkowane oraz zamontowane są drzwi i okna. Sprawdzamy czy wylewka betonowa jest sucha, a różnica w poziomie całej powierzchni nie przekracza 5 cm.
Poziom podłogi musi uwzględniać grubość warstwy ogrzewania podłogowego (10-18 cm).

MONTAŻ SZAFEK I ROZDZIELACZY

Miejsce instalacji szafki rozdzielaczowej wybieramy tak, aby była usytuowana centralnie w stosunku do pomieszczeń, które ma obsługiwać oraz powinna być w miejscu łatwo dostępnym. 
Jako wyposażenie niezbędne do optymalnego funkcjonowania kolektor powinien być zaopatrzony w osprzęt regulacyjny.

UŁOŻENIE TAŚMY BRZEGOWEJ

Mocujemy taśmę do ścian w taki sposób, aby powstał cokolik sięgający do powierzchni stropu. Ważne jest przy tym, aby izolacja miała charakter ciągły w celu uniknięcia pojawienia się mostków termicznych.

UŁOŻENIE PŁYT STYROPIANOWYCH

Płytami pokrywamy całą powierzchnię pomieszczenia, rozpoczynając od jednego z narożników. Układając płyty dosuwamy je do taśmy brzegowej, dociskamy taśmę do ściany i wywijamy folię taśmy na styropian. Płyty możemy połączyć dodatkowo taśmą klejącą, co ułatwi ich utrzymanie w pierwotnie ułożonym kształcie.
Do ogrzewania podłogowego należy stosować styropian co najmniej klasy EPS-100.

REALIZACJA SZCZELIN DYLATACYJNYCH

Szczeliny dylatacyjne wykonujemy w wypadku powierzchni powyżej 40m2. Mają one na celu zabezpieczenie podłogi przed naprężeniami powstającymi podczas nagrzewania i rozszerzania się jastrychu.
Rury przechodzące przez szczelinę dylatacyjną zabezpieczamy izolacją lub peszlem na odcinku 40-50 cm. Szczeliny powinny obejmować także warstwę wykończeniową posadzki.

 

UKŁADANIE RUR

Układanie przewodów należy zacząć od kolektora doprowadzającego i ukształtować obwody tak, jak zostało ustalone w projekcie, ze specjalnym uwzględnieniem typu układu oraz rozstawu między przewodami.
Podłączamy rurę do rozdzielacza za pomocą adaptera CM90, a następnie rozpoczynamy układanie przewodów. Rury przymocowujemy do styropianu za pomocą spinek. 
W trakcie wykonywania łuków należy unikać zbytniego skręcania przewodów i przestrzegać minimalnego promienia gięcia.

ODBIÓR INSTALACJI

Odbiór instalacji ogrzewania podłogowego ma na celu sprawdzenie prawidłowości wykonania i wykazania ewentualnych przecieków przed ostatecznym przykryciem jastrychem. Odbiór instalacji obejmuje oględziny wzrokowe oraz próbę szczelności.

WYKONANIE WYLEWKI

Wylewka betonowa powinna być uszlachetniona specjalnym płynem plastyfikującym, dozowanym według instrukcji tuż przed zalaniem.