Bufory

Co to jest bufor – zbiornik buforowy?

Bufor pozwala łączyć ze sobą różne źródła ciepła, na przykład pompy ciepła i kotła na paliwo stałe, kocioł gazowy/olejowy i na paliwo stałe. Zbiornik buforowy może również łączyć otwartą instalację grzewczą z zamkniętą.

Bufor – instalacja z kotłem na paliwo stałe

Kotły na paliwo stałe, jak również kominki z płaszczem wodnym, „lubią” wysoką temperaturę wody grzewczej i osiągają najwyższą sprawność, gdy pracują z mocą zbliżoną do maksymalnej. A, im wyższa sprawność kotła, tym mniejsze zużycie paliwa = oszczędniejsze ogrzewanie.

W zależności od temperatury zewnętrznej dom potrzebuje więcej bądź mniej ciepła do jego ogrzania. Tym samym, trudno jest zawsze zapewnić optymalne warunki dla pracy kotła. Rozwiązaniem może być zbiornik buforowy, w którym możemy gromadzić ciepło (magazynować) i wykorzystywać w późniejszym czasie. W ten sposób:

  • kocioł może pracować z optymalną mocą, a nadmiar ciepła gromadzony jest w buforze; instalacja ogrzewania domu pobiera z bufora tyle ciepła ile potrzebuje w danej chwili,
  • kocioł pracuje z optymalną sprawnością i w optymalnym zakresie temperatury wody grzewczej – zużywa mniej opału (niższe koszty ogrzewania) i w mniejszym stopniu narażony jest na korozję (dłuższa żywotność kotła),
  • wydłużony czas pomiędzy kolejnym załadunkiem opału – nawet po wygaśnięciu kotła, można do ogrzewania domu korzystać z ciepła zgromadzonego w buforze,
  • optymalna współpraca instalacji z kotłem gazowym/olejowym i na paliwo stałe – kocioł gazowy czy olejowy „widzi” że mamy ciepło z kotła na paliwo stałe i nie załącza się;

„widzi” również, kiedy brakuje ciepła i automatycznie zaczyna normalnie pracować – samodzielnie ogrzewając dom.

Bufor z pompą ciepła

W instalacji z pompą ciepła:

nie zawsze potrzebny będzie zbiornik buforowy wody grzewczej,

niekiedy będzie zalecany,

a czasami bezwzględnie wymagany.

Zbiornik buforowy z pompą ciepła między innymi:

  • zapewnia wymagany minimalny przepływ wody grzewczej przez pompę ciepła,
  • pompa ciepła rzadziej się załącza i pracuje dłużej przy każdym załączeniu – mniejsze zużycie prądu i dłuższa żywotność pompy ciepła,
  • pozwala magazynować tańsze ciepło, wyprodukowane przez pompę w czasie obowiązywania tańszej taryfy energii elektrycznej (nocnej), które to ciepło można wykorzystać w godzinach obowiązywania droższej taryfy – dziennej,
  • stanowi zapas ciepła dla rozmrażania jednostki zewnętrznej powietrznej pompy ciepła.

Zbiornik buforowy ma wiele zalet. Jego wadą są dodatkowe nakłady na inwestycję. O tym czy powinniśmy go zastosować, lub czy warto to zrobić, powinien zdecydować projektant.