Uzdatniane wody

Uzdatnianie wody – proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania.Skład elementarnych procesów uzdatniania wody dobiera się zgodnie z zastosowaniem produktu finalnego. Głównymi metodami pozyskiwania wody uzdatnionej są:

  • odżelazianie
  • zmiękczanie, np. zmiękczanie jonitowe
  • demineralizacja, np. poprzez destylację
  • filtracja – mineralna, węglowa, mechaniczna
  • dezynfekcja – chemiczna (ozonowanie, chlorowanie, fluorowanie), promieniowaniem UV
  • odwrócona osmoza (RO)
  • aeracja