google grafika

Program Czyste Powietrze

Warto wiedzieć, że ciepło może być tańsze dzięki urządzeniom Buderus

Program Czyste Powietrze

Od 2018 roku w ramach programu „Czyste powietrze” istnieje możliwość wymiany starego urządzenia grzewczego tzw.” kopciucha” – „śmieciucha” na urządzenie grzewcze zmniejszające emisję pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań, by dowiedzieć się, czy możemy z niego skorzystać. Najważniejsze z nich to to, czy posiadasz dom jednorodzinny [1], dom w zabudowie bliźniaczej czy dom w zabudowie szeregowej [2] z aktualną księgą wieczystą [3], w której widniejesz jako właściciel lub współwłaściciel. Jeżeli coś się nie zgadza w księgach wieczystych, zawsze możesz to wyjaśnić w Starostwie w Twoim miejscu zamieszkania [4]. Jeżeli budynek spełnia wymogi, możesz skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” – czyli możesz zostać beneficjentem programu.

[1] Dom posiadający maksymalnie dwa lokale mieszkalne
[2] Właściciele mieszkań z szczytowych sąsiadujący ścianą tylko z jednym sąsiadem mogą skorzystać z dotacji Ci w środku już nie gdyż sąsiadują ścianami z dwoma sąsiadami
[3] Treść księgi można sprawdzić na stroniehttps://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do 
[4] Wydział Geodezji sprawdzenie wpis z kartoteki budynków

Marka Buderus przedstawia możliwości otrzymania dofinansowania na wymianę kotła gazowego, pompy powietrznej o podwyższonej klasie efektywności i pompy gruntowej o podwyższonej klasie efektywności. To, ile otrzymamy zwrotu z dotacji, uzależnione jest od dochodu beneficjenta i osób tworzących z nim gospodarstwo domowe. Do najniższego kryterium dofinansowania kwalifikują się osoby, które mają dochody powyżej 2 652,00zł na osobę, ale nie przekraczają kwoty z PIT 135 tysięcy złotych w gospodarstwie wieloosobowym, jak i jednoosobowym.

Podwyższony poziom dotacji przysługuje osobom, których dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 2651,00 zł, a w przypadku wieloosobowego nie przekracza 1894,00zł na osobę.

Najwyższy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1526,00 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, nie przekracza 1090,00zł na osobę.

Jeżeli nie jesteś w stanie sam określić, do którego progu dochodowego się kwalifikujesz, wystąp do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jeżeli jest mieszkańcem miasta lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jeżeli jesteś mieszkańcem wsi z wnioskiem – „wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu” [1]. Na podstawie tego zaświadczenia, jeżeli spełniasz kryteria, możesz złożyć wniosek na poziom podwyższony lub najwyższy.

[1]https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/wzory-wnioskow-o-zawarcie-umowy-o-realizacje-przedsiewziecia-niskoemisyjnego/ 

Pokażemy Ci, ile możesz odzyskać w każdym z trzech progów dotacji, wymieniając stare źródło ciepła na te ekologiczne.

Jeżeli w domku posiadasz instalację gazową ze starym kotłem gazowym oraz kocioł na węgiel lub drewno, również możesz skorzystać z dotacji, o ile nie przekroczyłeś w przeciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku poboru paliwa gazowego powyżej 5600 kWh/rok i oczywiście wyłączysz trwale z użytku kocioł na węgiel lub drewno. Jeżeli nie potrafisz sam tego określić po rachunkach, zwróć się do swojego dostawcy gazu z prośbą o wystawienie takiego zaświadczenia.

Pamiętaj, że do rozliczenia poprawnego wniosku najważniejszym dokumentem jest potwierdzenie utylizacji niewłaściwego źródła ciepła tzw. „formularz odpadów” wystawiony na beneficjenta. Jeżeli w danym budynku był trzon kuchenny, koza, piec kaflowy itp., zrób dokumentację fotograficzną urządzenia przed jego demontażem i po trwałym usunięciu.

Dotację na wyżej wymienione źródła możesz otrzymać w dwóch wariantach:

  • wymiana tylko urządzenia grzewczego,
  • wymiana urządzenia grzewczego wraz z wymianą instalacji CO, CWU, nowa instalacja grzejnikowa lub ogrzewanie podłogowe.

Więcej szczegółów w regulaminie programu „Czyste powietrze”[6].

Przy wyborze kotła gazowego wymagana jest dokumentacja projektowa. Koszt projektu jest kosztem kwalifikowalnym, za który również należy się zwrot w dodatkowej pozycji, którą należy we wniosku zaznaczyć w pozycji B.2.3 „Dokumentacja”.

[6]https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania- Program priorytetowy; pkt 9.2.2 Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalna kwota dotacji dla przedsięwzięcia.

Poniższe tabele przedstawiają trzy rodzaje źródła ciepła, kwotę kwalifikowaną w danej kategorii wymiany źródła ciepła oraz kwotę maksymalnego zwrotu. Mając propozycję cenową od wykonawcy i znając kwotę szacunkową wymiany starego urządzenia na nowe, łatwo jest obliczyć, ile tak naprawdę wyniesie nas ta inwestycja. Wyjdzie to po odjęciu dotacji, która zostanie nam zwrócona po 30 dniach od złożenia wniosku o płatność do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodatkowo w jednym wniosku możesz skorzystać z prac towarzyszących wymianie kotła np. docieplenie budynku, docieplenie dachu stropodachu, wymiany stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej lub mikroinstalacji fotowoltaicznej. Najwyższe kwoty dofinansowań przysługują bowiem przedsięwzięciom z kompleksową termomodernizacją w oparciu o audyt energetyczny.
Wachlarz zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w ramach programu „Czyste powietrze” jest bardzo szeroki i warto wykorzystać tą szansę w 100%.

I Pierwszym źródłem jest kocioł gazowy

Tabela 1. Kwota kosztów kwalifikowanych oraz maksymalna kwota dotacji dla kotła gazowego przy najmniejszym progu dofinasowania.

Źródło ciepłaKwota wydanaKwota do zwrotu dotacji na konto beneficjenta
Kocioł gazowy kondensacyjny17 000,006 100,00
Instalacji centralnego ogrzewania22 000,008 100,00
Razem39 000,0014 200,00

Tabela 2. Kwota kosztów kwalifikowanych oraz maksymalna kwota dotacji kotła gazowego przy podwyższonym progu dofinasowania.

Źródło ciepłaKwota wydanaKwota do zwrotu dotacji na konto beneficjenta
Kocioł gazowy kondensacyjny17 000,0010 700,00
Instalacji centralnego ogrzewania23 000,0014 300,00
Razem40 000,0025 000,00

Tabela 3. Kwota kosztów kwalifikowanych oraz maksymalna kwota dotacji kotła gazowego przy największym progu dofinansowania.

Źródło ciepłaKwota wydanaKwota do zwrotu dotacji na konto beneficjenta
Kocioł gazowy kondensacyjny17 000,0015 300,00
Instalacji centralnego ogrzewania23 000,0020 400,00
Razem40 000,0035 700,00

II Drugi produkt marki Buderus to pompa powietrzna o podwyższonej klasie energetyczności

Tabela 1. Kwota kosztów kwalifikowanych oraz maksymalna kwota dotacji dla pompy ciepła powietrze-woda przy najmniejszym progu dofinasowania.

Źródło ciepłaKwota wydanaKwota do zwrotu dotacji na konto beneficjenta
Pompa powietrze-woda o podwyższonej kl.en.40 000,0019 400,00
Instalacji centralnego ogrzewania22 000,008 100,00
Razem62 000,0027 500,00

Tabela 2. Kwota kosztów kwalifikowanych oraz maksymalna kwota dotacji dla pompy ciepła powietrze-woda przy podwyższonym progu dofinasowania.

Źródło ciepłaKwota wydanaKwota do zwrotu dotacji na konto beneficjenta
Pompa powietrze-woda o podwyższonej kl.en.40 000,0028 100,00
Instalacji centralnego ogrzewania23 000,0014 300,00
Razem63 000,0042 400,00

Tabela 3. Kwota kosztów kwalifikowanych oraz maksymalna kwota dotacji dla pompy ciepła powietrze-woda przy najwyższym progu dofinasowania.

Źródło ciepłaKwota wydanaKwota do zwrotu dotacji na konto beneficjenta
Pompa powietrze-woda o podwyższonej kl.en.40 000,0035 200,00
Instalacji centralnego ogrzewania23 000,0020 400,00
Razem63 000,0055 600,00

III Trzeci produkt marki Buderus to gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie energetyczności.

Tabela 1. Kwota kosztów kwalifikowanych oraz maksymalna kwota dotacji dla gruntowej pompy ciepła przy najmniejszym progu dofinasowania.

Źródło ciepłaKwota wydanaKwota do zwrotu dotacji na konto beneficjenta
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej kl.en.55 000,0028 000,00
Instalacji centralnego ogrzewania22 000,008 100,00
Razem77 000,0036 100,00

Tabela 2. Kwota kosztów kwalifikowanych oraz maksymalna kwota dotacji dla gruntowej pompy ciepła przy podwyższonym progu dofinasowania.

Źródło ciepłaKwota wydanaKwota do zwrotu dotacji na konto beneficjenta
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej kl.en.55 000,0040 700,00
Instalacji centralnego ogrzewania23 000,0014 300,00
Razem78 000,0055 000,00

Tabela 3. Kwota kosztów kwalifikowalnych oraz maksymalna kwota dotacji dla gruntowej pompy ciepła przy najwyższym progu dofinasowania.

Źródło ciepłaKwota wydanaKwota do zwrotu dotacji na konto beneficjenta
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej kl.en.55 000,0050 900,00
Instalacji centralnego ogrzewania23 000,0020 400,00
Razem78 000,0071 300,00

Masz pytania lub
potrzebujesz doradztwa?