Naczynia przeponowe CWU

Zbiorniki przeponowe. Zastosowanie i zasada działania

Zbiorniki przeponowe stabilizują ciśnienie w układach wodociągowych i kompensują rozszerzalność cieplną wody. W takcie zmian temperaturowych ciśnienie cieczy zmienia się i tym samym zmianie ulega jej objętość. Zbiorniki przeponowe zabezpieczają ciecz przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia i tym samym kompensują różnice w objętości cieczy. W przypadku zwiększenia objętości cieczy, skondensowany gaz zostaje wypchnięty do góry przez odkształconą membranę, a jego miejsce zajmuje ciecz. W ten sposób zbiornik przeponowy przejmuje nadmiar cieczy i wyrównuje ciśnienie. Po spadku temperatury, przetrzymywana ciecz jest z powrotem wypychana do instalacji, a gaz rozpręża się. Nadmiar wody z instalacji pobierany jest przez mechanizmy automatyczne. Zadaniem zbiorników przeponowych jest zabezpieczenie instalacji przed awariami i uszkodzeniami w wyniku niekontrolowanego wzrostu temperatury. Utrzymują one parametry instalacji w określonych granicach, przede wszystkim ciśnienie na dopuszczalnym poziomie. Zwiększają także objętość czynną instalacji wodociągowej i tłumią uderzania hydrodynamiczne. Stosowanie zbiorników przeponowych znacząco zwiększa żywotność pomp.